AudiozakonyCo v Audiozákonech najdu?

Aplikace Audiozákony obsahuje plné znění vybraných právních předpisů, které jsou předčítány profesionálními řečníky. Audionahrávky jsou pravidelně aktualizovány s ohledem na legislativní vývoj.

V současné době zde naleznete tyto kodexy:

 • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
 • Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.)
 • Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.)
 • Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)
 • Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb.)
 • Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.)
 • Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb.)
 • Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/ 2012 Sb.)

Co Audiozákony umožňují?

 • Přehrávání zakoupených kodexů
 • Pokročilou možnost navigace ve struktuře kodexu – možnost přehrávání na úrovni jednotlivých paragrafů
 • Možnost stažení zakoupeného obsahu do paměti telefonu (off-line režim)

Kde Audiozákony naleznu?

Majitelé smartphone s OS Android aplikaci naleznou v Google Play Store, uživatelé telefonu s iOS ve svém App Store.

iOS verze aplikace Audiozákony