Aplikace Audiozákony obsahuje plné znění vybraných právních předpisů, které jsou předčítány profesionálními řečníky. Audionahrávky jsou pravidelně aktualizovány s ohledem na legislativní vývoj.

Aplikace Google Play
Ikona App Store

Aktualizace audiozákonů k 31.12.2021

Aktualizovali jsme pro vás následující zákony: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – stav k novele 200/2001 Sb., 417/2021 Sb.Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – stav k novele 218/2021 Sb., 286/2021 Sb.Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení...

Nová aktualizace audiozákonů

Právě jsme aktualizovali následující právní předpisy: Trestní zákoník (40/2009 Sb.) – stav k novele 220/2021 Sb. (část) Trestní řád (141/1961 Sb.) – stav k novele 220/2021 Sb. (část) Insolveční zákon (182/2006 Sb.) – stav k novele 261/2021 Sb. (část)...

Letní aktualizace Audiozákonů

Od 1.6.2021 jsme v aplikaci Audiozákony aktualizovali znění následujících předpisů: Občanský soudní řád – (posl. změna 588/2020 Sb., 38/2021 Sb. a 192/2021 Sb.) Insolvenční zákon –  (posl. změna 527/2020 Sb. a 588/2020 Sb.) Aktualizace jsou dostupné na...

Zákoník práce nově v Audiozákonech

V rámci jarní aktualizace jsme do aplikace přidali nový předpis – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to v aktuálním znění (poslední zapracované novely jsou: 285/2020 Sb. (část) a 589/2020 Sb.) Cena za měsíční předplatné je  89 Kč s DPH. Cena měsíčního...