Aplikace Audiozákony obsahuje plné znění vybraných právních předpisů, které jsou předčítány profesionálními řečníky. Audionahrávky jsou pravidelně aktualizovány s ohledem na legislativní vývoj.

Aplikace Google Play
Ikona App Store

S lítostí oznamujeme, že jsme se rozhodli provoz aplikace Audiozakony ukončit. Aplikaci budeme postupně stahovat z Apple Store a Google Store a nastavíme, aby se existující měsíční předplatná neprodlužovala. Po expiraci posledního předplatného dojde ke kompletnímu vypnutí aplikace.

Děkujeme za pochopení.

Tým aplikace Audiozákony,