Aplikace Audiozákony obsahuje plné znění vybraných právních předpisů, které jsou předčítány profesionálními řečníky. Audionahrávky jsou pravidelně aktualizovány s ohledem na legislativní vývoj.

Aplikace Google Play
Ikona App Store

V aplikaci audiozákony došlo k následujícím aktualizacím:

  • Zákon č. 40/2009 Sb. (Trestní zákoník) byl aktualizován k 130/2022 Sb.
  • Zákon č. 141/1961 Sb. (Trestní řád) byl aktualizován k 130/2022 Sb.
  • Zákon č. 182/2006 Sb. (Insolvenční zákon) byl aktualizován k 31/2019 Sb.