Aplikace Audiozákony obsahuje plné znění vybraných právních předpisů, které jsou předčítány profesionálními řečníky. Audionahrávky jsou pravidelně aktualizovány s ohledem na legislativní vývoj.

Aplikace Google Play
Ikona App Store

Aktualizovali jsme pro vás následující zákony:

  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – stav k novele 200/2001 Sb., 417/2021 Sb.
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – stav k novele 218/2021 Sb., 286/2021 Sb.
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) – stav k novele 220/2021 Sb.
  • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) – stav k novele 261/2021 Sb.
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – stav k novele 251/2021 Sb., 330/2021 Sb.