V rámci jarní aktualizace jsme do aplikace přidali nový předpis – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to v aktuálním znění (poslední zapracované novely jsou: 285/2020 Sb. (část) a 589/2020 Sb.)

Cena za měsíční předplatné je  89 Kč s DPH. Cena měsíčního předplatného všech audiozákonů zůstala stejná – 389 Kč s DPH.