Od 1.1.2021 jsme v aplikaci Audiozákony aktualizovali znění následujících předpisů:

  • Trestní zákoník –  posl. změna 336/2020 Sb.
  • Trestní řád – posl. změna 255/2019 Sb.
  • Občanský zákoník – posl. změna 33/2020 Sb.
  • Zákon o obchodních korporací – posl. změna 33/2020 Sb.
  • Správní řád – posl. změna 403/2020 Sb.

Aktualizace jsou dostupné na obou platformách (iOS, Android) aplikace.