Od 1.10.2020 jsme v aplikaci Audiozákony aktualizovali znění následujících předpisů:

  • Trestní řád – účinnost do 31.12.2020 (posl. změna 165/2020 Sb. a 333/2020 Sb.)
  • Trestní zákoník – účinnost do 31.12.2020 (posl. změna 165/2020 Sb. a 333/2020 Sb.)

Aktualizace jsou dostupné na obou platformách (iOS, Android) aplikace.