Aplikace Audiozákony obsahuje plné znění vybraných právních předpisů, které jsou předčítány profesionálními řečníky. Audionahrávky jsou pravidelně aktualizovány s ohledem na legislativní vývoj.

Aplikace Google Play
Ikona App Store
Náhled aplikace audiozákony

Obsah aplikace

 • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
 • Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.)
 • Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.)
 • Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)
 • Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb.)
 • Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.)
 • Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb.)
 • Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2021 Sb.)

Co Audiozákony umožňují?

 • Přehrávání zakoupených kodexů
 • Pokročilou možnost navigace ve struktuře kodexu – možnost přehrávání na úrovni jednotlivých paragrafů
 • Možnost stažení zakoupeného obsahu do paměti telefonu (off-line režim)

Poslechnout ukázku

Občanský zákoník § 1 (ukázka)

o Wolters Kluwer ČR, a. s.

Aktuality

Nová aktualizace audiozákonů

Právě jsme aktualizovali následující právní předpisy:

 • Trestní zákoník (40/2009 Sb.) – stav k novele 220/2021 Sb. (část)
 • Trestní řád (141/1961 Sb.) – stav k novele 220/2021 Sb. (část)
 • Insolveční zákon (182/2006 Sb.) – stav k novele 261/2021 Sb. (část)
 • Zákoník práce (262/2006 Sb.) – stav k novele 248/2021 Sb.

Aplikace Audiozákony je k dispozici volně ke stažení na AppStore nebo GooglePlay.

 

 

Letní aktualizace Audiozákonů

Od 1.6.2021 jsme v aplikaci Audiozákony aktualizovali znění následujících předpisů:

 • Občanský soudní řád – (posl. změna 588/2020 Sb., 38/2021 Sb. a 192/2021 Sb.)
 • Insolvenční zákon –  (posl. změna 527/2020 Sb. a 588/2020 Sb.)

Aktualizace jsou dostupné na obou platformách (iOS, Android) aplikace.

Zákoník práce nově v Audiozákonech

V rámci jarní aktualizace jsme do aplikace přidali nový předpis – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to v aktuálním znění (poslední zapracované novely jsou: 285/2020 Sb. (část) a 589/2020 Sb.)

Cena za měsíční předplatné je  89 Kč s DPH. Cena měsíčního předplatného všech audiozákonů zůstala stejná – 389 Kč s DPH.